Sofitel Sydney Wentworth, Phillip Street, Sydney NSW, Australia
A
B Sofitel Sydney Wentworth, Phillip Street, Sydney NSW, Australia