Jioufen, Ruifang District, New Taipei City, Taiwan
A
B Jioufen, Ruifang District, New Taipei City, Taiwan